Kaupunginjohtaja Minna Arve Tulevaisuuden Turku liiketoiminnan kasvuympäristönä -tilaisuudessa 6.3.2018. Tilaisuus oli Turun kaupungin ja Turun ammattikorkeakoulun osatoteutusten päätöstilaisuus.

Millainen liiketoimintamalli ja yritysten kasvuympäristö tarvitaan, jotta syntyy aidosti kaupunkilaisia palveleva älykäs kaupunki? Miten yritykset, pk-yrittäjät, asukkaat ja kaupungin toimijat voivat yhdessä vaikuttaa palvelurakenteen uudistamiseen?

Turun vetovoima, kasvava asukasmäärä ja elinkeinoelämän vahva positiivinen tilanne siivittävät alueen vahvaa kasvua. Kaupunki menee kovaa vauhtia kohti tulevaisuutta, ja yksi kaupungin kärkihankkeista, Smart and Wise Turku, lunastaa lupauksiaan: kovia ilmasto- ja ympäristöpoliittisia tavoitteita, palveluohjauksen digitalisointia sekä kaupunkikehityksen ja infran konkreettista kehittämistä.

Tulevaisuuden Turkua, sen palvelurakennetta ja kehityspotentiaalia, halutaan jatkossa kehittää yhä yhteisöllisemmin. Turku haluaa olla edelläkävijä palveluiden kehittämisessä yhdessä yritysten ja palveluntuottajien kanssa. Kuntalaisten näkökulmasta avoin osallisuus ja yhteiskehittäminen monimuotoistavat palveluvalikoimaa.

– Älykkään kaupungin toimintamallissa kaupunki tarjoaa palvelualustan, mutta kaupunkilaiset päättävät ja määrittelevät millaisia palveluja he tarvitsevat, sanoo Turun kaupunginjohtaja Minna Arve.

– Nyt kehitetyn mallin avulla meillä on mahdollisuus tarjota aidosti palvelumuotoiltuja ratkaisuja kaupunkilaisille, Arve jatkaa.

Monituottajamallilla menestykseen

6Aika – Avoimet ja älykkäät palvelut on kestävän kaupunkikehityksen strategia, jonka toteuttajina ovat Suomen kuusi suurinta kaupunkia kukin omine osatoteutuksineen. Turun kaupungin avoin osallisuus ja asiakkuus -osatoteutuksen tavoitteena on parantaa palvelutuottajien tarjoamien palveluiden kysyntää ja saavutettavuutta, helpottaa uusien yrittäjien markkinoille tuloa sekä vastata kuntalaisten muuttuviin tarpeisiin.

Turussa onkin lähdetty kehittämään monikanavaisia asiakaspalvelumalleja, kumppaniverkostoa ja palveluita monituottajamallilla. Kaupunginjohtaja Minna Arven mukaan tähtäimessä on älykkään kaupungin strategiaa tukeva, kokeileva ja uudistuva palveluekosysteemi, jossa kaupunkilaiset, yritykset, 3. sektori, oppilaitokset ja kaupungin eri toimijat kohtaavat.

– Turun talouden kasvunäkymät lisäävät liiketoimintamahdollisuuksia kaikilla aloilla. Lisäksi kasvava asukasmäärä edellyttää uusia toimintamalleja, osaamista sekä keinoja vastata yhä yksilöllisemmiksi muuttuviin palvelutarpeisiin. Myös kaupungin omat toimintamallit ja -tavat vaativat tarkastelua ja toiminta-arkkitehtuurin muutosta, kaupunginjohtaja Arve sanoo.

– Turulla on kaikki mahdollisuudet luoda jotain aivan uutta ja ainutlaatuista. Tahtotilamme on, että avoimesta osallisuudesta tulee kaupungin pysyvä toimintamalli, Arve summaa.

Piloteista kestäviksi käytännöiksi   

Ideaalitilanteessa yhteisöllisyys synnyttää virtuaalisen kohtaamis- ja markkina-alustan, jossa pienyrittäjä, kaupunkilaiset ja julkiset palveluntarjoajat kohtaavat, toimintaa jatkuvasti kehittäen. Yhteisöllinen markkina-alusta kannustaa liiketoimintamahdollisuuksien testaamiseen muun muassa mikro- ja pop-up-yrittäjyyden kautta. Näin madalletaan kynnystä siirtyä yrittäjäksi.

– Mallista hyötyvät kaikki älykkään kaupungin sidosryhmät: yrittäjät saavat ponnahduslaudan ja testipaikan, jossa joukkoistaa ideoitaan sekä kerätä arvokasta dataa toimintansa kehittämiseen, kaupunkilainen elämäntilanteensa ja tarpeidensa mukaisia täsmäpalveluita ja kaupunki hyötyy selkeästä palvelumuotoilusta, kertoo Turun 6Aika-osatoteutuksen projektipäällikkö Eero Rostiala.

– Palveluympäristön käytöstä ja kokemuksista syntyvää dataa ja asiakassegmenttikohtaisia huomioita on myös tarkoitus hyödyntää palveluiden, sekä erityisesti yritysten toiminnan jatkokehittämisessä. Tiedosta hyötyvät yritykset, jotka pystyvät tuottamaan ennakoivaa palvelua ja kehittämään entistä kohdennetumpia palvelutuotteita, Rostiala jatkaa.

Teksti: Kaisa Ruohonen ja Eveliina Miettunen, Ground Communications
Kuva: Antti Ala-Könni, Turun ammattikorkeakoulu