Ihmisiä kuuntelemassa Espoon terveyslähteen historiasta
Espoon kaupunginmuseo järjestää tapahtumia myös museon ulkopuolella - tässä opastusta Espoon keskuksessa, historiallisella terveyslähteellä.

Espoon kaupunki aloittaa asiakasryhmien profiloinnin kaupunginmuseossa. Kyseessä on EU-rahoitteinen 6Aika-projekti, jonka tavoitteena on kehittää kaupunginmuseon palveluja aiempaa asiakaslähtöisemmiksi.

Kehittämistyöhön kutsutaan mukaan museon sidosryhmät aina näyttelyvieraista yhdistyksiin, yrityksiin, tutkimuslaitoksiin ja Espoon kaupungin toimijoihin. Tavoitteena on yhdessä sidosryhmien kanssa, palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen menetelmiä hyödyntäen tunnistaa ensin museon asiakasryhmät ja sen jälkeen kunkin ryhmän tarpeet ja odotukset.

Asiakkaat vuorovaikutukseen, yritykset tuottamaan palvelua

Lopputuotteena syntyy asiakasnäkökulmasta tuotettu kuvaus paitsi asiakasryhmistä, myös siitä, mitä palveluja museolla tulisi olla, miten eri museokohteiden tulisi erottautua ja mitkä olisivat niiden vetovoimatekijöitä.

Projektissa tuotetaan myös ehdotus palveluiden uudelleen muotoilusta, sisältäen digitaalisen ulottuvuuden.

− Toisin sanoen otamme kantaa siihen, millaisia digitaalisia palveluja voitaisiin hyödyntää joko täydentämään fyysistä näyttelykäyntiä tai tuomaan elämyksiä esimerkiksi vanhuksille ja muille asiakasryhmille, joiden on hankala päästä museoon paikan päälle, kertoo projektipäällikkö Tomas Lehtinen Espoon kaupungin palvelukehitysyksiköstä.

Kaupunginmuseo saa suosituksen myös siitä, millaista asiakasdataa sen kannattaa kerätä ja millaisia palaute- ja vuorovaikutuskanavia hyödyntää kehittäessään toimintaansa edelleen. Lisäksi tavoitteena on tuottaa uusia liiketoimintaideoita, eli luoda yrityksille ja yhteisöille mahdollisuuksia kehittää uusia palveluja museon asiakkaille yhteistyössä kaupunginmuseon kanssa.

Make with Espoo – kaikki mukaan kehittämään

Make with Espoo -tunnusKaupunginmuseon projekti on yksi Espoon panostuksista 6Aika-hankkeeseen, jossa Suomen kuusi suurinta kaupunkia kehittää avoimempia ja älykkäämpiä palveluja yhteiseen 6Aika-strategiaan nojaten. Palveluiden kehittämisen ohessa 6Ajan tavoitteena on paitsi lisätä kuntapalvelujen asiakaslähtöisyyttä, myös synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja.

Espoon 6Aika-projektit perustuvat yhteiskehittämiseen. Espoon yhteiskehittämisen slogan on ”Make with Espoo”. Sen punaisena lankana on avata ovia ja kutsua mukaan kaikki palvelujen kehittämisen sidosryhmät yrityksistä yhteisöihin, tutkimuslaitoksiin ja kuntalaisiin, jalostamaan palveluita yhdessä.

Kaupunginmuseon projektin toteuttaa Espoon kaupungin ja kaupunginmuseon kumppanina konsulttiyritys KPMG Oy. Projekti alkaa lokakuussa ensimmäisillä työpajoilla ja päättyy vuoden 2018 lopussa.

Lisätietoja

projektipäällikkö Tomas Lehtinen, Espoon kaupungin palvelukehitysyksikkö,  puh. 043 826 9177, sähköposti: tomas.lehtinen@espoo.fi