Espoon 6Aika-tiimiläisiä Make with Espoo -paidoissaan
Espoon Make with Espoo -tiimiläiset tekivät 6Aika-työtä tunnetuksi Barcelonassa viime syksynä.

Espoon kaupunki on laatimassa kaikista 6Aika-kärkihankkeissa syntyvistä tuotoksistaan julkaisut Make with Espoo -tuoteperheen alle. Kaikki Avoin osallisuus ja asiakkuus -kärkihankkeen (AOA) julkaisut ilmestyvät kevään aikana.

Make with Espoo -tuoteperheeseen kuuluu kolmen tason julkaisuja: teoreettisia viitekehyksiä, malleja tarjoavia käsikirjoja ja konkreettisia Espoon toteutuksia esitteleviä sovellusesimerkkejä:Kaaviokuva Make with Espoo -tuoteperhe

Kaikki julkaisut löytyvät kätevästi yhdestä osoitteesta, Espoon kaupungin Issuu-tililtä. Ne ovat vapaasti hyödynnettävissä ja jalostettavissa edelleen. Tekstejä saa kopioida ja julkaista edelleen, kunhan mainitsee lähteen.

Asiakastuen käsikirja yksi ensimmäisistä

Ensimmäisenä AOA-julkaisuna ilmestyi Sähköisen asioinnin asiakastuen käsikirja helmikuussa. Käsikirjassa kerrotaan, kuinka asiakastuen keskittämisellä saavutetaan hyötyjä asiakkaan, prosessien, osaamisen, henkilöstön ja talouden näkökulmista. Esimerkkinä on Espoon sähköisen asioinnin asiakastuen pilotti, mutta käsikirjassa kuvattujen työkalujen avulla asiakastukea voidaan keskittää myös muualla.

Kevään aikana AOA-hankkeen Make with Espoo -julkaisuina valmistuvat vielä:

  • Asiakkuusperustaisen tietojohtamisen viitekehys
  • Asiakkuustiedon tuottamisen ja hyödyntämisen käsikirja
  • Monikanavaisen asiointipalvelun käsikirja
  • Avoimen osallisuuden käsikirj
  • Ekosysteemien innovaatiojohtamisen viitekehys.

Espoossa 6Aika-kärkihankkeiden välinen yhteistyö on ollut tiivistä, minkä vuoksi osallisuus- ja asiakkuusasiantuntijoiden kannattaa tutustua myös muiden hankkeiden Make with Espoo -julkaisuihin. Esimerkiksi Ison Omenan palvelutori innovaatioalustana -sovellusesimerkki on syntynyt Avoimet innovaatioalustat -kärkihankkeessa (AIA), mutta Palvelutoria on kehitetty pitkin matkaa AOA:n ja AIA:n yhteistyössä.on syntynyt Avoimet innovaatioalustat -kärkihankkeessa (AIA), mutta Palvelutoria on kehitetty pitkin matkaa AOA:n ja AIA:n yhteistyössä.

Espoon kaupunki viestii jokaisesta uudesta julkaisusta Twitterissä – ota seurantaan hashtag #MakeWithEspoo!