Kolme vuotta kestänyt 6Aika Avoin osallisuus ja asiakkuus -kärkihanke on päättynyt. Kiitos yhteistyöstä! Vaikka hanke päättyi, työ hankkeen teemojen parissa jatkuu.

Hankkeen toiminnan keskeisin vaikutus on hankkeen käynnistämä toimintakulttuurin muutos kaupungeissa. Hankkeessa syntyneiden tuotosten avulla voidaan avata kaupungin toimintaa yrityksille ja muille toimijoille ja luoda sitä kautta yhteistyön paikkoja. Yritykset hyötyvät toimintakulttuurin muutoksesta saamalla omat palvelunsa näkyviin laajalti kuntalaisille. Kuntalaisten näkökulmasta palveluvalikoima monimuotoistuu.

Hankkeen aikana syntyneitä havaintoja ja suosituksia voi lukea yhteenvetoraportista, joka löytyy Hyodynnä-välilehdeltä. Samalla sivulla voi tutustua myös raporttia varten tehtyyn koosteeseen hankkeen hyvistä esimerkeistä ja hankkeen muihin tuotoksiin.

Vaikka kärkihanke päättyi, Aika-strategiaa toteuttavia hankkeita on yhä käynnissä. Niin Avoin osallisuus ja asiakkuus -hankkeen kuin muidenkin 6Aika-hankkeiden tuotoksiin voi perehtyä 6Aika.fi:ssä. Tuotoksia on koottu yhteiselle Ota käyttöön -sivulle. Avoin osallisuus ja asiakkuus -hankkeelle on tehty 6Aika.fi-sivulle myös yhteenveto-osio, jolta löytyy keskeisimpiä tuotoksia Openservices.fi-sivuilta.

 

Openservices.fi-sivuston päivittäminen on päättynyt. Sivuja on mahdollista hyödyntää elokuun 2018 loppuun asti.