Ideointia muistilapuille

Oululaiset kehittäjät ja kuntalaiset kokoontuivat yhteiseen työpajaan pohtimaan lapsiperheiden sähköisen palvelutarjottimen sisältöjä. Paikalle saapui nelisenkymmentä innokasta osallistujaa, joiden joukossa oli niin paikkakuntalaisia äitejä, isiä, lapsia ja nuoria kuin kaupungin sekä järjestöjen työntekijöitä.

Lapsiperheiden sähköinen palvelutarjotin -osakokonaisuus on osa 6Aika-hankekokonaisuutta ja siinä kootaan sähköiselle alustalle Oulun kaupungin julkiset sekä järjestöjen ja yksityisen sektorin tuottamat lapsiperheiden avoimet, matalan kynnyksen palvelut ja toiminnot.

Työpajassa palvelutarjottimen sisältöjä kehitettiin palvelumuotoilun keinoin. Osallistujat jaettiin ryhmiin ja ryhmät pohtivat sisältöjä erilaisin tehtävänannoin. Tehtävinä oli esimerkiksi miettiä Aikajanaa raskaudesta nuoreksi aikuiseksi sekä tiedon hankintaa ja tuottamista sähköisissä palvelukanavissa.

Ryhmissä nousi toiveita liittyen harrastusmahdollisuuksien koottuun esille tuomiseen sekä oman alueen palveluiden löydettävyyteen. Lisäksi toivottiin tietoa muun muassa siitä, mistä voi saada lastenhoitoapua.

Työpaja tuotti suuren määrän arvokasta materiaalia, jota hyödynnetään palvelutarjottimen kehittämistyössä.

Työpajatyöskentely ja kuntalaisten mukaan ottaminen palvelutarjottimen kehittämistyöhön jatkuu keväällä!

Yhteistyössä on voimaa 🙂

Johanna Timonen, projektikoordinaattori

6Aika-hanke, Lapsiperheiden sähköinen palvelutarjotin