Zeffin Jaakko Alasaarela luennoi

Oulun kaupungin asiointimallin käyttöönotto on aloitettu Oulu10:ssä, Oulun kaupungin yleisneuvonnan osalta. Ensimmäisen kilpailutuksen, jossa ideoidaan mm. uutta palvelun tarjoajia ja kuntalaisia osallistavaa, palvelurajat ylittävää asiakaspalvelukanavaa, voitti Zef Oy. Ensimmäinen työpaketti sisältää kaksi työpajaa, kaksi asiakaskyselyä sekä uusien asiakaspalvelukanavien käyttöönoton. Kuukauden mittaisen sparrausjakson lopputuloksena syntyy yhteinen ymmärrys ja tahto luoda Suomen (ja maailman) parasta kaupunkisektorin asiakaspalvelua.

Ensimmäisessä tilaisuudessa Zeffin Jaakko Alasaarela ja Monetran Päivi Pitkänen loivat henkeä asiakaspalveluhenkilöstöön, jota oli ensimmäisen kerran koottu yhteen yli kaupungin hallintokuntarajojen. Jaakko puhui motivoimisesta, sitouttamisesta ja siitä, miten jokaisella on voimavaroja ja osaamista kun vain uskoo itseensä ja uskaltaa tehdä asioida. Henkilöstön ideat asioiden kehittämisessä ovat tärkeitä ja ne pitää saada mahdollisimman hyvin mukaan kehittämistyöhön.

Ensimmäisessä työpajassa tehdyn ideoinnin pohjalta Zef laatii kyselyt, jotka puretaan toisessa työpajassa ja päätetään niiden jatkokehittämisestä. Samalla valmistellaan uusien asiakaspalvelukanavien käyttöönottoa asiakaspalvelussa yhdessä Zeffin ja Oulun kaupungin viestinnän kanssa. Facebook ja Twitter ovat tähän saakka olleet perinteisesti viestinnän henkilöstön työvälineitä heidän viestiessään kuntalaisiin päin, mutta nyt nämä kanavat otetaan aktiivisesti käyttöön myös asiakaspalvelussa. Näin pyritään luomaan reaaliaikaisempia asiakaspalvelukanavia, jolloin myös kaupunkilaiset osallistuvat palvelujen tuottamiseen Oulu10:in asiakaspalvelijoiden lisäksi. Tästä lisää loppuvuodesta kun käytettävissä ovat ensikokemukset niin asiakaspalvelijoilta kuin kuntalaisilta.