Kehittämisklinikan työnimellä kulkevia tilaisuuksia on luvassa kolme heti alkuvuodesta 2018. Tarkempaa ohjelmaa hiotaan vielä, mutta tavoitteet ovat selvillä: yritysten ja korkeakoulujen edustajille luodaan mahdollisuus päästä helposti ja tehokkaasti yhteisten asioiden äärelle. Yrityksillä on hyvä olla jo etukäteen mietittynä jokin oman toiminnan ajankohtainen kehittämishaaste.

– Se voi olla hyvin yleisellä tasolla, vaikkapa ajatus siitä, että tarvitsisi markkinointiin lisää osaamista, tai halu tietää, miten digitalisaatio voisi koskea omaa yritystä, kertoo projektisuunnittelija Outi Nokkonen.

Tarkoituksena on siis mahdollistaa korkeakoulujen ja pk-yritysten yhteistyölle uusia avauksia. Siksi tilaisuuksiin kutsutaan korkeakouluista yritysyhteistyön ja hallinnon asiantuntijoita, tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita.

– Kehittämisklinikan etu on ehdottomasti se, että siellä yrittäjä pääsee puhumaan suoraan korkeakoulun edustajien kanssa ja selvittämään saman tien, kenen kanssa ja miten yhteistyössä päästään käytännössä eteenpäin, sanoo projektisihteeri Elina Tervi.

Tilaisuudet ohjataan siten, että sopiva puhekumppani löytyy helposti ja keskustelut sujuvat rennossa ilmapiirissä. Lyhyessä ajassa pääsee juttelemaan useamman asiantuntijan kanssa, ja kun sopivalta vaikuttava kehittämiskumppani löytyy, keskustelua voi syventää ja sopia jatkosta.

Yrittäjän aika on usein kortilla. Siksi tilaisuuksien valmistelussa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että ne olisivat kaikille osapuolille mahdollisimman hyödyllisiä. Yritysten ja korkeakoulujen tarpeita on selvitetty etukäteen haastatteluin ja kahdessa valmistelevassa työpajassa.

Työpajoissa mukana ollut Sini Havukainen on kahden yrityksen toimitusjohtaja; Carelina Oy tarjoaa kotihoidon palveluja senioreille ja Applicado Oy on hiljattain julkaissut neuvolatiedon sovelluksen ja suuntaa sillä vientimarkkinoille. Tuplayrittäjä löysi aikaa valmistelutyöhön, koska auttamisen halu on sote-alan ihmisellä verissä – eikä koskaan voi verkostoitua liikaa.

– Eri alojen kontaktit ja moniammatillinen verkosto ovat sote-alan yrittäjälle mielettömän tärkeä voimavara, sillä usein lähipiirissä on enimmäkseen oman alan väkeä, Havukainen kertoo.

Hyvä esimerkki moniammatillisuuden tarpeellisuudesta on Havukaisen mukaan digitalisaatio. Sote-alan on pakko lähteä siihen mukaan tavalla tai toisella, ja oikean suunnan löytämisessä tarvitaan ideoita ja uusia näkökulmia teknologia-asiantuntijoilta.

Myös Tarja Tittoselle osallistuminen kehittämisklinikoiden valmisteluun oli itsestään selvää. Tittonen työskentelee Tampereen ammattikorkeakoulussa sote-alan koulutuksen ja yritysyhteistyön kehittäjänä. Hänellä on myös pitkä sote-alan yrittäjätausta, joten pienten palveluntuottajien tilanne on monelta kantilta tuttu.

– Kun pk-yritys miettii oman palvelunsa kehittämistä ja kasvamista, se tarvitsee eri alojen asiantuntijoita avuksi esimerkiksi tuotteistamisessa tai digitalisoinnissa; ylipäänsä asioissa joihin itsellä ei ole aikaa tai riittävää osaamista, Tittonen sanoo.

Yhteistyö korkeakoulun kanssa voi tällöin auttaa yritystä eteenpäin, oli kyse sitten opiskelijan opinnäytteenä tekemästä selvitystyöstä, harjoittelijan tuomasta osaamisesta tai osallistumisesta tutkimushankkeeseen.

– Kehittämisklinikka on paikka, jossa yritykset voivat saada tietoa kaikesta siitä mitä ne voisivat tehdä yhdessä korkeakoulujen kanssa – luoda uutta yhdessä ja kokeilla rohkeasti ja nopeasti uusia ideoita käytännössä, Tittonen sanoo.

Alkuvuoden kolme tilaisuutta ovat samalla uuden yhteistyötavan testausta ja osa Tampereen kaupungin roolin muutosta. Tulevaisuuden kaupunki on verkottaja ja mahdollistaja, joka auttaa sopivia yhteistyökumppaneita löytämään toisensa ja luomaan parempia palveluita kaikille.

Tilaisuuksien päivämäärät ja muut tiedot tullaan julkaisemaan loppuvuodesta täällä.

Kehittämisklinikka

  • Tampereen kaupungin ja korkeakoulujen yhteistyökokeilu yritysten avuksi
  • Mukana valmistelussa 6Aika Avoin osallisuus ja asiakkuus -projekti, Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu sekä joukko sote-alan yrityksiä
  • Tilaisuudet järjestetään yhteistyössä tammi-maaliskuussa 2018