Alkukesästä työllisyyspalveluiden Yritysohjaamo kokeili ensimmäistä kertaa palvelumuotoilua ja yhteissuunnittelua yritysten kanssa. Yritysohjaamo toimii työnantajien ensikontaktina ja auttaa työnantajia löytämään osaavaa työvoimaa sekä tukee heitä rekrytoinnissa.

Yritysohjaamo on toiminut Vantaalla reilun vuoden ja palvelumuotoilun ja yhteissuunnittelun avulla haluttiin hakea lisää selkeyttä ja voimaa yritysten kanssa tehtävän yhteistyön kirkastamiseksi  ja toimintamallien edelleen kehittämiseksi. Palvelumuotoilussa apuna olivat Digitalist Groupin palvelumuotoilijat.

”Työllisyyspalveluille yritykset ovat tärkeimpiä kumppaneita. Haluamme yritysohjaamossa omalta osaltamme auttaa yrityksiä kasvamaan ja löytämään sopivia työntekijöitä. Se on meidän kaikkien ja elinvoimaisen Vantaan etu.”

yritysohjaamon esimies Heli Okkonen

Touko-kesäkuussa toteutetun tiiviin palvelumuotoiluprosessin tavoitteena oli hakea palvelumuotoilun avulla lisäymmärrystä, konkreettisia ideoita ja uusia ratkaisumalleja yritysyhteistyöhön erityisesti rekrytoinnissa ja työvoiman löytämisessä.

Yhteissuunnitteluun osallistui kaikkiaan 45 yritysten ja sidosryhmien edustajaa sekä 19 Yritysohjaamon ja työllisyyspalveluiden verkoston edustajaa haastatteluiden, työpajojen ja kyselyn kautta. Prosessin tuloksena muotoiltiin 5 palvelukonseptia yritysten nostamien haasteiden taklaamiseksi:

  • Rekrytreffit
  • Sähköiset kanavat työmahdollisuuksien esiintuontiin
  • Osaajahaku
  • Tietoa ja neuvontaa työllistämisen tuista
  • Positiivista näkyvyyttä onnistumistarinoiden kautta.

Palvelumuotoilua varten tehdyssä yritystutkimuksessa keskeisimpänä haasteena korostui oikealla asenteella ja motivaatiolla varustettujen työntekijöiden löytäminen. Haastatellut yritykset tunnistivat myös monia työllistämistä potentiaalisesti estäviä tekijöitä, kuten rekrytoinnin koetut riskit, rekrytointiprosesseihin vaadittavat resurssit, aika ja vaiva, joiden vuoksi osa työvoiman tarpeesta ja työpaikoista voi jäädä kokonaan piiloon.

“Tarvitsemme jatkuvasti lisää tekijöitä, ihmisiä, jotka todella haluavat työllistyä ja ovat valmiita tekemään töitä. Motivoitunutta henkilökuntaa on kuitenkin vaikea löytää.”

“Olennaisinta meille olisi varmaan ne sellaiset aktiiviset ehdotukset, se voisi herätellä meitäkin. Töitä meillä monissa yrityksissä kyllä varmaan riittäisi, mutta kun ei yrittäjä itse jaksa, viitsi ja muista etsiä niin voi sitten jäädä niitä työpaikkoja syntymättä.”

lainauksia yritysten edustajilta

Palvelumuotoilun jälkeen yritysyhteistyön toimintamallien ja konseptien kehittäminen jatkuu Yritysohjaamossa. Konsepti-ideat saivat pääosin positiivista palautetta yrityksiltä ja kaikki yhteistyön muodot herättivät kiinnostusta.

Prosessi myös opetti, mitä vahvaa yritysyhteistyötä rakentaessa tulee huomioida. Tärkeää on, että yhteistyö lähtee yrityksen tarpeista, huomioi yrityksen lähtökohdat ja että yritystä kuunnellaan. Aktiivinen ja henkilökohtainen yhteistyöote sitouttaa myös yrityksiä yhteistyöhön. Aktiivisella toimintaverkostolla sekä toimintamallien jatkuvalla yhteiskehittämisellä varmistetaan, että työllisyyttä ja elinvoimaista kaupunkia ovat rakentamassa monipuolinen joukko vantaalaisia yrityksiä ja muita työllistämistä edistäviä toimijoita.

Jutun kirjoitti Petra Turtiainen 6Aika Avoin osallisuus ja asiakkuus –hankkeesta.
6Aika on kuuden suurimman kaupungin yhteinen kaupunkikehitysstrategia, jonka tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja.