Vantaalainen verkkotukiverkosto verkottuu onnistuneesti

Vantaalla löytyy vahvaa auttamisen tahtoa digiasioiden neuvomisessa. Järjestöistä, yrityksistä ja kaupungin eri tahojen toimijoista koostuva joukko neuvoo ja tukee vantaalaisia erilaisissa laitteiden ja sähköisten palveluiden käyttämisen asioissa. Avun ja neuvonnan tarpeet vaihtelevat. Palveluita tuodaan myös suoraan kotiin.

Vantaan kaupunki rakentaa yhteistyössä toimijoiden kanssa monituottajaverkostoa, jonka tarkoituksena on tuottaa tietoa, tukea ja uusia palveluinnovaatioita. Arvioinnin mukaan 80 prosenttia kaikista palveluista hoidetaan verkossa vuonna 2025. Se tulee tarvitsemaan rakennetun tuen verkkoasioinnin osaksi. Tahoillaan toimivat verkoston jäsenet tuntevat hyvin oman asiakaskuntansa avun tarpeet, ja verkoston kautta tietoa ja hyviä käytänteitä levitetään tehokkaasti muidenkin käytettäväksi. Tapaamisessa päätettiin käyttää jatkossa ryhmästä nimeä Vantaan Verkkotukiverkosto, joka kääntyy vaivatta muotoon VVV. Jatkossa Vantaan kaupunki järjestää muutaman kerran vuodessa yhteisen kehittämisen tapaamisia verkoston jäsenille ja pyrkii tuottamaan osallistujia hyödyttävää tietoa niin, että apua tarvitsevia kyetään auttamaan nykyistäkin tehokkaammin. Verkoston jäsenet kuulevat uudenlaisesta toiminnasta, jota osallistujat voivat lähteä edistämään kaikkien saataville.

Tulevaan palvelunäkymään siirtyminen on yksi yhteinen aihe myös verkkotukea antaville tahoille. Vantaa tahtoo varmistaa vahvan yhteishengen, eteenpäin menemisen ja osallistujatahojen osaamisen muuttuvissa toimintaympäristöissä.