Verkostosta arvoa asiakkaalle -tilaisuudessa 13. lokakuuta tarkasteltiin verkostoissa toimimisen tuomaa arvontuotosta ja pohdittiin keinoja verkoston luomisen ja syventämisen osaamiseen. Petri Sipilä esitteli muun muassa verkostona toimisen eroja hierakkiseen tai markkinaehtoiseen toimimiseen nähden. Verkoston ohjaus- ja toimintatavat sekä lailliset perustat poikkeavat muista toimintatavoista. Yritysyhteistyön hyödyt näkyvät toteutuneina kustannussäästöinä, yhteisen toiminnan tuottamana lisämyyntinä sekä oppimisen ja kykyjen kasvuna. Verkosto luodaan systemaattisesti etenevänä prosessina.

Erilaisten verkostojen johtaminen ja niissä menestyminen -aihepiireihin perehdyttiin Pekka Rintalan johdolla 25. lokakuuta. Suomen Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin valmiuspäällikkö Tommi Virtanen kertoi kokemuksia vapaaehtoisverkoston rakentamisesta ja tavoitteellisesta johtamisesta sekä jakoi kokemuksia verkostoissa menestymisestä. YIT:n hankekehityspäällikkö Heikki Lähdesniemi jakoi kokemuksiaan rakennusalta allianssimallilla toimivan verkoston kokoamisesta ja johtamisesta sekä siitä, miten verkostossa menestyminen varmistetaan. Esityksissä käytiin läpi verkoston kokoamisen ja johtamisen aiheita sekä verkostossa menestymisen edellytyksiä.

Kolmannessa tapaamisessa 13. marraskuuta aiheena oli verkostot ja sosiaalinen media. Tiina Laihon johdattelemana pohdittiin virtuaalisuutta ja sosiaalisen median kanavien mahdollisuuksia ja hyödyntämistä verkostotoiminnassa. Sosiaalinen media vaikuttaa yritysten ja järjestöjen toimintaan. Sosiaalisen median kanavien valinta on tärkeätä, kuten myös tavoitteiden määrittely sekä omaa tarvetta vastaava seuranta. Vaikuttajaverkostot kokoavat yhteen samaa mielenkiintoa jakavia toimijoita. Vuorovaikutteisuus ja vastavuoroisuus on antoisaa!

Verkostoitumisen kysymyksiä pohdittiin erilaisissa pari- ja ryhmätehtävissä. Asioista keskusteltaessa ja kokemuksia jaettaessa tutustuimme samalla uusiin ihmisiin ja eri ryhmien toimintatapoihin. Tapaamisissa tapahtui siis aitoa verkostoitumista tätäkin kautta!