Oma Vantaa palvelussa on julkaistu Verkkoasioinnin tuki -palvelunäkymä, josta löytyy kuntalaisia verkkoasioinnissa ja digiasioissa eri tavoin tukevia toimijoita. Uutta palvelussa on se, että se esittää asiakaslähtöisesti rinnakkain palveluja riippumatta siitä, onko palvelua tuottava organisaatio kaupunki, yritys tai yhdistys. Verkkoasioinnin tuki -palvelunäkymä on tietotekniikkapalveluihin rajattu, mutta sen idea ja tekninen ratkaisu olisi monistettavissa myös muihin palvelukokonaisuuksiin, joissa on tarve tuoda esille kaupungin omia ja muiden toimijoiden palveluita. Palvelua on kehitetty Vantaan tietohallinnon ja kuntalaispalvelujen yhteisessä 6Aika Avoin osallisuus ja asiakkuus -hankkeessa. Palvelun kehittämiseen on osallistunut joukko kuntalaisia, yrityksiä, yhdistyksiä ja kaupungin palveluneuvontaa tekevää henkilökuntaa.

Ajantasaiset tiedot haetaan Palvelutietovarannosta

Palveluntarjoajat ylläpitävät omia tietojaan Väestörekisterikeskuksen kansallisessa Palvelutietovarannossa, josta tiedot haetaan esitettäväksi Verkkoasioinnin tuki -palvelunäkymään. Sen lisäksi että tiedot esitetään Vantaan palvelunäkymässä, näkyvät palveluja tarjoavat organisaatiot palveluineen ja asiointikanavineen myös kansallisessa Suomi.fi -portaalissa, joka myös hakee tietonsa Palvelutietovarannosta. Palveluntarjoajille tämä tarkoittaa kaksinkertaista näkyvyyttä tiedot yhteen paikkaan kuvaamalla.

Palvelutietovarannon rajapinnat ovat avoimia ja sen sisältämä data on kaikkien hyödynnettävissä. Avoimuus mahdollistaa lähes koko julkisen sektorin sekä yritysten ja yhdistysten palvelutiedot kattavaan dataan perustuvat sovellukset ja palvelut. Julkisen sektorin toimijat ovat velvoitettuja tuottamaan tiedot palveluistaan tietovarantoon, yrityksille ja yhdistyksille tietojen kuvaaminen on vapaaehtoista. Vantaan palvelunäkymään osallistuvat yritykset ja yhdistykset ovatkin ensimmäisten joukossa julkisen sektorin ulkopuolelta tulevia Palvelutietovarannon käyttäjiä. Muut kuin julkisen sektorin toimijat tuntevat vielä heikosti Palvelutietovarannon, mutta yhä enemmän sinne kertyy myös yritysten ja yhdistysten tietoja.

Palvelunäkymä osana kaupungin asiakaspalvelua

Verkkoasioinnin tuki -palvelunäkymä on osa kaupungin asiakaspalvelua. Palvelunäkymässä tuodaan esille toisiaan täydentäviä eri sektorien toimijoita, joiden palvelut auttavat kuntalaisia verkkoasioinnissa ja muissa digiasioissa. Esimerkiksi kaupungin Vantaa-infoista saa apua verkossa asiointiin, mutta omien tietokoneiden ja mobiililaitteiden huoltoa kaupunki ei tarjoa. Jos tarvitset tietokonehuoltoa, löydät nyt palvelunäkymästä myös huoltoa tarjoavia yrityksiä. On hyvää asiakaspalvelua, että pystyy auttamaan asiakkaita löytämään tarvitsemiaan palveluita, vaikka ei niitä itse tarjoaisikaan. Myös elinvoimanäkökulmasta on kaupungin etu, että alueen yritykset ja yhdistykset menestyvät ja löytävät asiakkaita. Kaupunki haluaa palvella hyvin paitsi henkilöasiakkaitaan, myös alueen yrityksiä ja yhdistyksiä.

Verkkoasioinnin tuki toimii Oma Vantaasta löytyvänä palveluna, josta palveluja tarvitseva voi niitä itse etsiä. Lisäksi se toimii Vantaa-infojen palveluneuvontaa tekevien työkaluna, jonka avulla he voivat kertoa asiakkaalle, millaista tukea kaupunki ja muut toimijat antavat aiheeseen liittyen. Yrityksille ja yhdistyksille palvelunäkymä tarjoaa ilmaista näkyvyyttä ja yhteistyötä kaupungin kanssa. Palvelutietovarantoon liittyminen on palveluntarjoajille maksutonta. Vantaan Verkkoasioinnin tuki -palvelunäkymään pääsevät esille kaikki halukkaat alueella verkkoasioinnissa ja muihin digipulmiin palveluja tarjoavat toimijat, jotka kuvaavat tietonsa Palvelutietovarantoon ja ilmoittavat siitä meille.