[rev_slider alias=”turku”]

Turun osatoteutuksen tavoitteena on parantaa palvelutuottajien tarjoamien palveluiden kysyntää ja saavutettavuutta, helpottaa uusien yrittäjien markkinoille tuloa sekä pyrkiä vastaamaan monikanavaisesti kuntalaisten tarpeisiin.

Turun osatoteutuksessa toimenpiteitä toteutettiin neljässä työpaketissa:

  1. Monikanavaisen asiakaspalvelun ja -ohjauksen kehittäminen
  2. Kumppaniverkoston rakentaminen, hallinta ja laadunvarmistus
  3. Palveluiden kehittäminen
  4. Turun asiakkuus ja osallisuus -toimintamallia tukeva toiminnan- ja tiedonhallinnan ratkaisu

Työpaketeista syntyi (seutu)yhteistyön toimintamalli, jossa kaupunki, yritykset, asukkaat, 3. sektori ja koulutuslaitokset luovat toimivan ympäristön muun muassa yhteistyölle, vuorovaikutukselle, tiedonvaihdolle, palvelu- ja tuoteinnovaatioille sekä palvelujen saavutettavuudelle. Olennaisia osia ovat toimintakulttuuriin ja liiketoimintamalleihin liittyvät muutokset, kokonaisuudessa hallittavat tiedot ja niiden hyödyntäminen sekä toimintamallia tukevat järjestelmäratkaisut.

Turun osatoteutuksessa pilotoitiin siivouspalveluyrittäjien palvelut yhteen näkymään koostava Munpalvelut.fi-toimintamallin ensimmäinen versio noin 15 yrittäjän kanssa. Myös muilla yrittäjillä on ollut suurta kiinnostusta saada omat palvelut kaupungin ylläpitämään markkinapaikkaan. Jatkotoimenpiteet Munpalvelut.fi-konseptin kehittämiseksi ovat käynnissä. Munpalvelut.fi on näkyvä osa palveluekosysteemistä yrityksille ja asiakkaille, mutta tarvitsee tehokkaasti toimiakseen kuitenkin monikanavaisen asiakaspalvelun ja asiakasohjauksen kehittymistä, jotta monituottajuus toteutuu läpinäkyvästi ja puolueettomasti. Vuoden 2017 aikana valmisteltiin myös asiakaspalvelun henkilökunnan koulutuksen jalkauttamista sekä yritysten ja 3. sektorin toimijoiden osallistamista uuteen toimintamalliin.

Yhteyshenkilö: Sari Kinnunen, sari.kinnunen(at)turku.fi

Ajankohtaista