Turun osatoteutuksen tavoitteena on parantaa palvelutuottajien tarjoamien palveluiden kysyntää ja saavutettavuutta, helpottaa uusien yrittäjien markkinoille tuloa sekä pyrkiä vastaamaan monikanavaisesti kuntalaisten tarpeisiin.

Turun osatoteutuksessa toimenpiteitä toteutetaan neljässä (4) työpaketissa:

  1. Monikanavaisen asiakaspalvelun ja -ohjauksen kehittäminen
  2. Kumppaniverkoston rakentaminen, hallinta ja laadunvarmistus
  3. Palveluiden kehittäminen
  4. Turun 6Aika asiakkuus ja osallisuus -toimintamallia tukeva toiminnan- ja tiedonhallinnan ratkaisu

Työpaketeista syntyy (seutu)yhteistyön toimintamalli, jossa kaupunki, yritykset, asukkaat, 3. sektori ja koulutuslaitokset luovat toimivan ympäristön muun muassa yhteistyölle, vuorovaikutukselle, tiedonvaihdolle, palvelu- ja tuoteinnovaatioille sekä palvelujen saavutettavuudelle. Olennaisia osia ovat toimintakulttuuriin ja liiketoimintamalleihin liittyvät muutokset, kokonaisuudessa hallittavat tiedot ja niiden hyödyntäminen sekä toimintamallia tukevat järjestelmäratkaisut.

Turun osatoteutuksessa on pilotoitu siivouspalveluyrittäjien palvelut yhteen näkymään koostava munpalvelut.fi -toimintamallin ensimmäinen versio noin 15 yrittäjän kanssa (www.munpalvelut.fi). Myös muilla yrittäjillä on ollut suurta kiinnostusta saada omat palvelut kaupungin ylläpitämään markkinapaikkaan. Jatkotoimenpiteet munpalvelut.fi -konseptin kehittämiseksi ovat käynnissä. Munpalvelut.fi on näkyvä osa palveluekosysteemistä yrityksille ja asiakkaille, mutta tarvitsee tehokkaasti toimiakseen kuitenkin monikanavaisen asiakaspalvelun ja asiakasohjauksen kehittymistä, jotta monituottajuus toteutuu läpinäkyvästi ja puolueettomasti. Vuoden 2017 aikana valmistellaan myös asiakaspalvelun henkilökunnan koulutuksen jalkauttamista sekä yritysten ja 3.sektorin toimijoiden osallistamista uuteen toimintamalliin.

Yhteyshenkilö: Eero Rostiala, eero.rostiala(at)turku.fi, p. 040 679 4823

Lue lisää!

Ajankohtaista