6Aika-strategia – yhteistyöstä hyötyä

Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteinen 6Aika – Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia kehittää avoimempia ja älykkäämpiä palveluita. Tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja.

6Aika-strategiassa ovat mukana kuutoskaupungit Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu ja Turku. Tiivis kuutoskaupunkien kumppanuus luo uudenlaisia innovaatioympäristöjä ja synnyttää uusia tapoja yhdistää kaupunkiseutujen osaamista. Oppilaitoskumppanina 6Ajassa on Turun ammattikorkeakoulu.

6Aika-strategia on kansallisesti merkittävä: kuutoskaupunkien alueella asuu 30 prosenttia Suomen väestöstä. Kuutoskaupunkien valjastaminen innovaatioiden kehitysympäristöksi vahvistaa myös Suomen kilpailukykyä luomalla kansainvälisestikin merkittävät markkinat.

Avoimuus, innovatiivisuus ja kumppanuus toimintamallin kulmakivinä

6Aika-strategia on osa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 toteutusta. Strategiaa ja sen hankkeita rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), kuutoskaupungit, muut hanketoteuttajat sekä Suomen valtio. Lisäksi käytetään Euroopan sosiaalirahaston rahoitusta (ESR). Budjetti on noin 100 miljoonaa euroa.

Lisätietoa: 6aika.fi