Avoimia ja parempia palveluita

Mitä ovat avoimet palvelut?

  • Palveluita kehitetään ja tuotetaan käyttäjää kuunnellen – asiakaslähtöisyys
  • Palvelut ovat aina avoinna – monikanavaisuus
  • Palvelutuotantoon osallistuvat yritykset ja yhdistykset julkisten toimijoiden rinnalla – monituottajuus
  • Hyödynnetään avointa dataa – avoimuus

Kuvaukset avoimista palveluista

Parannamme julkisten palvelujen saavutettavuutta ja käytettävyyttä sekä luomme yrityksille mahdollisuuksia liiketoimintaan. Samalla edistämme uusien työpaikkojen syntymistä ja vahvistamme työllisyyttä.

Avoin osallisuus ja asiakkuus on yksi 6Aika-strategian kolmesta kärkihankkeesta. Hankkeen päätoteuttaja on Turun kaupunki, joka vastaa hankkeen koordinoinnista ja siihen liittyvästä yhteistyöstä.

” Yhdessä kehitämme avoimempia ja älykkäämpiä palveluita! ”