Kokeilun kautta tuloksia yrityksille

Kaupunkien ja Avoin osallisuus ja asiakkuus -hankkeen kehittämistyön tavoitteena on tarjota oikeita palveluja, oikeille asiakkaille, oikealla tavalla. Tähän tarvitaan sekä julkisen sektorin että palveluita tuottavien yritysten ja yhteisöjen panosta.

Tuottamassamme asiakaspalvelumallissa yrityksillä ja yhdistyksillä on mahdollisuus toimia palveluiden tuottajina yhdessä kuntasektorin kanssa. Asiakkaat hyötyvät palveluvalikoiman laajenemisesta monikanavaiseksi.

Yrityksille tämä mahdollistaa merkittävän markkinan ja erinomaisen testiympäristön.

Yritysten on mahdollista kehittää omaa tuotettaan ja palveluideaansa 6Aika-hankkeen puitteissa.

6Aika tuottaa edellytyksiä yritystoiminnalle, muttei suoraan rahoita yrityshankkeita. 6Aika tekee yhteistyötä Tekesin Innovatiiviset kaupungit -ohjelman kanssa, jossa on mukana useita kuutoskaupunkeja ja samoja teemoja kuin 6Aika-strategiassa. Tätä kautta yrityksillä on mahdollisuus saada rahoitusta 6Aika-hankkeen rinnakkaisille kehittämishankkeille.

Lue lisää: 6Aika, hankehaut