Tavoitteena on, että asiakkuus kaupungeissa muotoutuu asiointi- eikä organisaatioperustaiseksi. Asiakkuuden hallinnan avaintoimintoja ovat asiakastarpeiden tunnistaminen, tuotteiden ja palveluiden räätälöinti ja asiakaskunnan segmentointi. Keskeistä on niiden asiakasryhmien tunnistaminen, joille kohdistettavat palvelut parhaiten tukevat yksilön ja yhteisön elinvoimaa ja toimintakykyä.

Tekemällä näkyväksi ja jäsentämällä palvelukysyntää saadaan niihin liittyvät liiketoimintamahdollisuudet kiinnostaviksi yritysten ja kolmannen sektorin näkökulmasta.

Toimenpiteitä

  • Asiakastarpeiden ja palvelujen käytön datan hallintaan ja hyödyntämiseen liittyvät selvitykset
  • Asiakkuuksien ja palvelujen hallinnan ja ohjauksen viitekehysten määrittelyt