Kaupunkien, yritysten ja muiden toimijoiden välistä vuorovaikutusta on mahdollista lisätä yhteiskehittämisen menetelmillä. Innovatiivisten ratkaisujen löytämiseksi tarvitaan uudenlaisia vuorovaikutuksen ja yhteiskehittämisen menetelmiä sekä palveluinnovaatioiden kokeiluja. Tämä mahdollistaa parhaiden käytäntöjen ketterän käyttöönoton. Yhteiskehittämisen projekteissa yritykset osallistuvat esimerkiksi kaupunkien esiin nostamien haasteiden ratkomiseen.

Toimenpiteitä
• Yritysyhteistyön kokeilut
• Yritysten verkostoitumis- ja koulutustilaisuudet
• Kokeilulupiste- ja showroom -konseptien kehittäminen