Monituottajamallissa palveluiden tuotantoa katsotaan kokonaisuutena, jossa tuottajina ovat yritykset, tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot sekä kolmas sektori yhdessä kuntasektorin ja muiden julkisten toimijoiden kanssa.

Monituottajamalli vaatii uusia toimintatapoja palvelutarpeiden avoimesta kertomisesta uudenlaisiin sopimusmalleihin saakka.

Toimenpiteitä

  • Monituottajuuteen perustuvan toimintamallin määrittely
  • Monituottajuuteen perustuvien palvelutarjottimien kokeilut
  • Yritysyhteistyön prosessien määrittelyt