Tervetuloa käyttämään Ison Omenan palvelutorin Pop up -tilaa!

Espoossa sijaitsevan Ison Omenan palvelutorin Pop up -tilassa yritykset voivat maksutta testata ja kehittää tuotteitaan ja palveluitaan sekä esitellä toimintaansa.

Espoon kaupunki toivoo Pop up -tilaan varauksia yrityksiltä, yhteisöiltä, järjestöiltä, oppilaitoksilta ja työryhmiltä, jotka haluavat osallistaa espoolaisia, kehittää uusia tuotteita ja innovoida yhdessä kaupunkilaisten kanssa ja kertoa heille itsestään ja omasta toiminnastaan. Kaupallinen toiminta, eli tuotteiden tai palveluiden myynti on kielletty. Tilaa voi varata muutamasta tunnista useamman viikon jaksoihin.

Varauspyynnöt sähköpostitse

Kerro sähköpostissasi (osoitteet lopussa), minkä ajanjakson haluat varata ja mitä haluat Pop up -tilassa tehdä. Onko mielessäsi joku tietty asiakasryhmä, jonka haluat tavoittaa, haluatko tehdä yhteistyötä Palvelutorin palveluyksiköiden kanssa ja mitä haluat saavuttaa Pop up -tilaa käyttämällä.

Varauspyyntö tulee lähettää viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen suunniteltua varausajankohtaa. Palvelutorin henkilökunta vahvistaa varauksen.

Varaajan voi halutessaan hyödyntää myös Palvelutorin kokoushuoneita ja kirjaston Pajan laitteita, joita voi varata verkossa osoitteessa www.varaamo.espoo.fi.

Mikä Palvelutori?

Ison Omenan palvelutori on uudenlainen julkisten palvelujen keskittymä, joka sijaitsee Espoon Matinkylässä Ison Omenan kauppakeskuksessa. Palvelutorilla käy päivittäin noin 5 000 asiakasta ja asiakaskunta kattaa kaikki ikäryhmät.

Palvelutori on avoin innovaatioalusta, joka tarjoaa yrityksille mahdollisuuksia kehittää tuotteita ja palveluja yhdessä kaupungin ja kaupunkilaisten kanssa.

Mitä?

Ilmainen pop up-tila tuotteiden kehittämiseen ja esittelyyn

Missä?

Espoossa, Ison Omenan palvelutorilla

Miten?

Ota yhteyttä: projektipäällikkö veera.vihula(at)espoo.fi tai palvelutoripäällikkö juha-pekka.stromberg(at)espoo.fi

Tervetuloa ainutlaatuiseen asiakasympäristöön kehittämään palveluja yhdessä espoolaisten kanssa!

Digipalveluopas

Helsinki digitalisoi palvelujaan. Palveluista tulee helppokäyttöisiä, ne vastaavat paremmin käyttäjien tarpeita sekä säästävät aikaa ja vaivaa. Tavoitteena on arjen sujuvuus.

Digitaalisuus tuo palvelut sinne, missä kaupunkilaiset ovat. Palveluiden parantaminen vaatii taustaprosessien uusimista ja poikkihallinnollista yhteistyötä sekä erilaisten tietojärjestelmien yhdistämistä. Digitaalinen Helsinki -hankkeen kanssa yhteistyössä toteutetut Digipalveluiden kehittämisopas auttaa kaupungin organisaatiota ja sen yhteistyökumppaneita, kuten yrityksiä ja muita kehittäjiä, noudattamaan yhteisiä periaatteita ja käyttämään sopivia työkaluja, kun kaupungin digitaalisia palveluita suunnitellaan ja rakennetaan. Opas tarjoaa yrityksille työkaluja palveluiden kehittämiseen myös yleisellä tasolla.

https://digi.hel.fi/digipalveluopas/

  • Yhteyshenkilö: Antti Pakarinen, antti.pakarinen(at)hel.fi

Kaikki lapsiperheen perheen asiat samassa paikassa – lapsuus.ouka.fi

Lapsuus.ouka.fi – palvelutarjotin on sähköinen portaali, jossa perheiden kannalta
oleelliset, ennaltaehkäisevät ja matalan kynnyksen palvelut sekä informaatio on koottu samaan sivustoon.
Palvelutarjottimen kautta perheet voivat helposti löytää omaan tilanteeseensa liittyvää tietoa, ohjausta ja
neuvontaa sekä oman alueensa palveluita ja harrastuksia, riippumatta siitä kuka palvelun järjestää.

  • Yhteyshenkilö: projektikoordinaattori Johanna Timonen, johanna.timonen(at)ouka.fi, puh. 044 7031643
Lapsuus.ouka.fi -portaali

Kokeilupiste – tuotteiden ja palveluiden esittelypiste Oulun pääkirjastossa

Kokeilupiste on matalan kynnyksen esittelytila, jossa yritykset, yhteisöt ja muut toimijat voivat esitellä tuotteitaan ja palveluitaan asiakkaille sekä kertoa toiminnastaan. Kokeilupiste antaa mahdollisuuden saada käyttäjäkokemuksia ja kehittää tuotteita ja palveluita yhdessä asiakkaiden kanssa. Se tarjoaa näkyvyyttä ja tunnettavuuden kasvua yrityksille ja muille toimijoille.

Tutustu Kokeilupisteen sivuihin

Kokeilupiste mukana Varaamossa

Esittelypisteen voi varata Oulun kaupunginkirjaston uudessa Varaamo-verkkopalvelussa. Tila on varattava vähintään kaksi viikkoa etukäteen. Kirjasto vahvistaa varauksen ja kysyy lisätietoja.

Mitä?
Ilmainen esittelytila tuotteiden kehittämiseen ja esittelyyn

Missä?
Oulun Pääkirjasto, Kaarlenväylä 3, 90100 Oulun kaupunki

Miten?
Ota yhteyttä: projektikoordinaattori Katja Lehtonen, katja.lehtonen(at)ouka.fi

Oulun kaupunginkirjasto

Asiakasneuvontasivuston pilotti – www.tampereenpalvelut.fi

Kehittäminen ja kokeilut Hallinto ja osallistaminen Tampere

Kokoamme uudenlaiselle asiakasneuvontasivustolle käyttäjälähtöistä tietoa niin kaupungin, yritysten kuin järjestöjenkin palveluista. Tavoitteena on palveluviestinnän selkeyttäminen ja sitä kautta palveluiden parempi löydettävyys sekä asiakaskokemuksen parantuminen.

Syksyn 2017 aikana sivustoa pilotoitiin perheille suunnattujen palveluiden kokonaisuudella. Tämän pilotin aikana kaikkien perheille suunnattuja palveluita Tampereella tuottavien toimijoiden on mahdollista lisätä tiedot palveluistaan sivustolle.

Sivuston kehittäminen jatkuu vuonna 2018. Ota yhteyttä, jos haluat lisätietoja.

 

Lue lisää tästä linkistä.

  • Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Outi Vasara, tampereenpalvelut(at)tampere.fi

Asiakaslähtöisen kehittämisen ja palvelumuotoilun hyödyntäminen

6Aika Avoin osallisuus ja asiakkuus -hankkeen tavoitteena on lisätä kaupungin, yritysten ja järjestöjen osaamista asiakaslähtöisestä kehittämisestä, asiakastarpeiden ymmärtämisestä ja palvelumuotoilusta. Myös Turun kaupunkistrategian yhtenä toimintalupauksena on asiakaslähtöisyys. Asiakaslähtöisesti kehitetty palvelu perustuu asiakkaiden ja asukkaiden tarpeisiin ja sitä tehdään yhdessä asiakkaan kanssa, ei ainoastaan asiakasta varten. Palvelumuotoilussa on kyse eri sidosryhmien tarpeiden ymmärtämisestä ja kyvystä löytää erilaisia vaihtoehtoja haasteiden ratkaisemiseksi.

Turun kaupunki kilpailutti keväällä 2017 muotoilumenetelmien ja asiakaslähtöisen kehittämisen asiantuntijapalvelut ja puitesopimustoimittajia valittiin viisi. AOA järjesti lokakuun alussa työpajan, jonka tarkoituksena oli esitellä puitesopimustoimittajien osaamista sekä antaa ideoita mihin kaikkeen palvelumuotoilua voi käyttää. Asiakasymmärryksen hankkimisessa käytettiin tutumpien työpajamenetelmien lisäksi muun muassa muotoilupelejä, asiakkaiden havainnointia sekä asiakkaiden käyttöön annettavia muotoiluluotaimia. Saaduista tiedoista voidaan koostaa eri asiakastyyppejä kuvaavia käyttäjäprofiileja, joita hyödynnetään palvelun kehittämisessä.

Yhteyshenkilö: Anri Niskala, anri.niskala(at)turku.fi

Munpalvelut.fi -markkinapaikka

Munpalvelut.fi kerää arkea helpottavat palvelut yhteen osoitteeseen ja näkymässä voi vertailla alueen palvelutarjontaa ja tilata sopivimman palvelun. Toistaiseksi palvelutarjooma sisältää koti- ja siivouspalvelut. Munpalvelut.fi on Turun kaupungin ylläpitämä sähköinen alusta vastuullisille paikallisille yrittäjille ja yrityksille sekä yhdistyksille. Lisäksi asiakas löytää myös kaupungin omat palvelut samasta osoitteesta jolloin monituottajamalli näkyy kuluttajalle. Munpalvelut-konsepti nojaa vahvasti asiakkuuksien ja palvelujen hallinnan kokonaisarkkitehtuurin sisältämiin toiminnan ja tiedonhallinnan kyvykkyyksiin (asiakkuuksienhallinta, palveluportfolionhallinta, toimijoiden hallinta, palvelukonfigurointi) ja tulee myös toimimaan monikanavaisen asiakaspalvelun- ja ohjauksen työvälineenä asiakkaan palvelutarpeen täyttämiseksi.

  • Yhteyshenkilö: Sari Kinnunen, sari.kinnunen(at)turku.fi

Varaa Vantaa-infon tiloja käyttöösi

Voit varata Vantaa-infon tilat käyttöösi. Tule esimerkiksi esittelemään toimintaasi, testaamaan ideoitasi tai kutsu vaikkapa asiakkaasi tapaamaan sinua. Yleisötilojen lisäksi tarjolla on näyttelytilaa. Pääsääntöisesti Vantaa-infon aukioloaikoina tilaisuuden järjestäminen on maksutonta, iltaisin ja viikonloppuisin maksullista. Toivotamme tervetulleeksi vantaalaisille palveluitaan kohdentavat yritykset. Myös järjestöt, yhteisöt, oppilaitokset ja vantaalaiset kaupunkilaiset ovat tervetulleita!

Mistä on kyse?

Lue tarkemmin. Kaupallinen, poliittinen ja uskonnollinen toiminta on kielletty.

Missä?

Vantaa-infot sijaitsevat Tikkurilassa ja Myyrmäessä.

Miten varaan tiloja?

Tilan varaat täyttämällä varauslomakkeen.

 

  • Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Mariliinu Ahlström, mariliinu.ahlstrom(at)vantaa.fi